CỐT TỦY THIỀN THƯƠNG (01)

CỐT TỦY THIỀN THƯƠNG (01)

CỐT TỦY THIỀN THƯƠNG (01)

CỐT TỦY THIỀN THƯƠNG (01)

CỐT TỦY THIỀN THƯƠNG (01)
CỐT TỦY THIỀN THƯƠNG (01)

CỐT TỦY THIỀN THƯƠNG (01)

1. LỜI CĂ DẶN QUAN TRỌNG: 

 

 


Chia sẻ:

Bài viết khác

TƯ LIỆU CĂN BẢN THIỀN THƯƠNG

Thật ra thiền là thiền thôi, như sông có nguồn từ suối, suối có nguồn từ vô tận trong đất núi mây trời. Cũng vậy, một phương pháp tu tập thiền định, không hà tất phải xuất phát từ một nguồn gốc rỏ ràng, mà hình như nó kết hợp tinh hoa của nhiều thể nghiệm của nhiều người, nhiều thời đại, qua nhiều nền văn hóa… để kết tập thành. Rồi chính nó cũng trở thành dòng kết tập cho trường phái khác đến sau nó, thăng hoa và biến chuyển lợi lạc cho người trùng duyên ứng hiện thuận thành. Vì thế Thiền Thương là dòng thác kinh nghiệm của nhân lọai, của nhiều vị hiền nhân kết tập, rút tỉa đúc kết và tạo thành, nó không dừng lại khô kết, nó tiếp tục hòa nhập và thăng biến thành lợi lạc cho ai thích thuận thành. Thiền Thương chú trọng đến lòng từ bi, giới luật và công phu liên tục hằng ngày để dòng minh triết của tự tâm liên tục, dòng năng lượng cân bằng âm dương được liên tục nên cần người đi trước điều dẫn nâng đở qua đặt tay kích hoạt đại huyệt (luân xa) trong các mạch Nhâm và mạch Đốc. Hiện nay chúng ta có rất nhiều phương pháp thiền định. Các phương pháp thường có xuất xứ từ các tôn giáo, nhất là trong các hệ phái Phật giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Zen, Mật tông Tây Tạng, Tịnh Độ tông, Yoga, … phần lớn nó mang tính cách các tôn giáo, có lúc thần bí và giới hạn sự truyền pháp, thường không xuất hiện ở ngoài đại chúng. Nay một phương pháp mang màu sắc dân dã, được mang ra ngoài xã hội, và ai cũng có thể tập được. Không mang tính thần bí hay tôn giáo giáo điều. Như vậy có thiết thực và mang lại ích lợi không, hay chỉ phù phiếm uổng công tu tập? Phương cách ấy được gọi là Thiền Thương, từ nhiều nguồn, không phải hòa trộn mà là chắc lọc, đồng duyên hữu dụng, từng cá nhân cách biệt. Cái then chốt là đến gần “chân tánh thường hằng”, gặp được gọi là minh ngộ, gần hơn an lành hạnh phúc cho đời mình, chính là chân pháp đồng duyên hạnh ngộ. Thiền Thương không phải là một tôn giáo, hoặc một môn phái. Chỉ là một phương pháp tu tập đem lại lợi lạc cho đời người, giúp vơi bớt phiền muộn khổ đau. Không ngăn trở các tín điều, không loại trừ các phương pháp khác, giống như nước, thuận thì hòa nhập, không thì thôi.
Xem thêm
Gọi điện
Sms
Chỉ đường